Böcker om LBL-regression

Min själ är en diamant – låt mitt sanna jag lysa

I min andra bok Min själ är en diamant – Låt mitt sanna jag lysa berättar jag om sin egen fjärde LBL hos dr Dorothea Fuckert i Tyskland. Jag redogör också för två andra fallbeskrivningar. En session håller jag med det kända svenska mediet Terry Evans och den andra med den 30-åriga kvinnan Ketki, en indisk forskare.

Temat i boken är att få kontakt med sitt sanna jag och att bli ett med sin själ. Jag skriver om att läkas på djupet, leva sitt liv innerligt och att sam-skapa med själsfränder.

Beställ boken

Detta är den engelska versionen av Min själ är en diamant – Låt mitt sanna jag lysa.

Beställ boken

 

To Soul Home and Back

Boken är på engelska och beskriver en djuphypnos som Dr Michael Newton arbetade fram under flera decennier och kallade Life between Lives® Hypnotherapy for spiritual regression. I sina böcker Själarnas Resa och Själarnas Öde beskriver han hur man i djup hypnos kan minnas sitt liv som själ, inte bara i i tidigare liv, utan i livet mellan liven. Efter hans död 2016 drivs hans arbete vidare genom Michael Newton Institute www.newtoninstitute.org som jag är medlem av.

I boken To Soul Home and Back ger jag förutom en förklaring hur metoden fungerar, även en fallskrivning med en kirurg som gjorde tre LBL själsregressioner hos mig under 2014-15. Boken innehåller även en självbiografisk skildring om min väg till personlig utveckling genom LBL hypnos.

Beställ boken

Själens resa hem – Möt din själ i livet mellan liven

Boken är beskriver en djuphypnos som Dr Michael Newton arbetade fram under flera decennier och kallade Life between Lives® Hypnotherapy for spiritual regression. I sina böcker Själarnas Resa och Själarnas Öde beskriver han hur man i djup hypnos kan minnas sitt liv som själ, inte bara i i tidigare liv, utan i livet mellan liven. Efter hans död 2016 drivs hans arbete vidare genom Michael Newton Institute www.newtoninstitute.org som jag är medlem av.

I boken Själens resa hem- möt din själ i livet mellan liven ger jag förutom en förklaring hur metoden fungerar, även en fallskrivning med en kirurg som gjorde tre LBL själsregressioner hos mig under 2014-15. Boken innehåller även en självbiografisk skildring om min väg till personlig utveckling genom LBL hypnos.

Beställ boken

Själarnas Resa av Dr Michael Newton

 

Det är en stor glädje att få erbjuda ett nytryck av Michael Newtons bestseller Själarnas resa med Kerstin Kennedys förträffliga översättning. Dr Newton beskriver i sina böcker Själarnas resa och Själarnas öde hur det är möjligt att under djup hypnos, inte bara minnas tidigare liv, utan även livet mellan liven i icke-fysiskt tillstånd. Det du får ta del av i hans böcker kommer att vända upp och ner på dina föreställningar om döden. Dr. Newton tog under flera decennier med sig 7000 klienter på resor in i andevärlden. De tjugonio fallstudier som presenteras i den här boken omfattar både djupt religiösa människor och personer med reserverad hållning i andliga frågor, samt skalan däremellan. Samtliga visade anmärkningsvärd enighet när de besvarade frågor om andevärlden. Boken hjälper dig förstå syftet bakom dina livsval, samt hur och varför din själ och dina närstående själar – lever för evigt.

Michael Newton grundade det som numera heter Michael Newton Institute. Institutet har i dagsläget registrerat 65 000 LBL sessioner utförda genom sina 200 medlemmar som är utbildade i metoden. Dessa medlemmar är listade på institutets hemsida www.newtoninstitute.org

Beställ boken