Inre barn hypnos

 

“Alla har vi varit små”, sjöng Povel Ramel. Genom åren har jag i mötet med människor i alla åldrar märkt att vi ofta går omkring med ett sårat barn inom oss. Att känna att man inte duger som man är och måsta prestera för att anse sig värdig, är mycket vanligt.

Hypnos är en metod som jag använt sedan 2010 för att hjälpa mina klienter att återuppleva nyckelögonblick i sin barndom. Därmed möjliggörs att förlösa sådant som legat och grott sedan länge. Det kan handla om gamla oförätter, groll och ovärdigt sätt att behandla ett barn. Resultatet av dessa sessioner är ofta ett slags försoning med omständigheterna som gjorde en illa, samtidigt som själva gärningen inte behöver förlåtas om det inte går. Att möta sig själv som det inre barnet igen kan möjliggöra den energi som låg bunden i det förgångna att förlösas. Det brukar innebära en stor lättnad.

Jag har bevittnat många sådana stunder i hypnos när klienten genom sina insikter får en känsla av ökad vitalitet, glädje och frihet då man hämtar hem det sårade barnen och därmed blir fri att leva fullt ut. Det finns också klienter som möter sitt gudomliga barn och det är alltid rörande att bevittna också.