Klientförberedelser inför LBL

För dig som vill boka eller har bokat en Life between Lives® själsregression vill jag erbjuda en så tryggt och behagligt bemötande i samband med din session som möjligt.

De flesta klienter hittar mig på The Newtons institutes hemsida under “Locate a therapist”

De som kontaktar mig vill själva uppleva Livet mellan Liven som beskrivs i Dr. Newtons böcker “Själarnas Resa”, Själarnas öde samt “Life between Lives® hypnotherapy for spiritual regression”. En del har även läst The Newton Institutes bok “Minnen av livet mellan Liven” med fallstudier skrivna av våra medlemmar inom The Newton Institute.

När du bokat in din session, följer några förberedelser för din trygghet inför sessionen.

När vi per telefon eller mail kommit överens om upplägget för din LBL hypnos mailar jag dig tre saker:

  1. Två blanketter som du får fylla i och maila mig. Dessa blanketter utgör de förberedelser som vi alla inom The Newton Institute använder enligt Dr. Newtons rekommendation baserat på hans arbete under flera decennier.
  2. En Hypnosförberedande ljudfil med min röst. Syftet med detta är att du skall träna dig i skälvhypnos samt vänja dig vid min hypnosrösr innan sessionen.
  3. En faktura från min bokföringsbyrå för betalning några dagar innan din session.

Under det första samtalet eller mailkontakten förbehåller jag mig rätten att rekommendera dig ett upplägg som kan passa dig utifrån hypnosvana eller andra personliga omständigheter.

För klienter som ej upplevt hypnos eller tidigare livs regression behövs ofta en förberedande session där vi tränar inför en LBL. Det är en förutsättning att kunna uppleva tidigare liv i hypnos om det skall vara möjligt att genomföra en LBL. En förberedande session har samma pris som en LBL, då den är lika lång i arbetstid för mig, dvs. 3-4 timmar.

Hela din session spelas in och jag e-postar en ljudfil efter avlutad session.