Klientförberedelser inför LBL

 

För dig som gör en Life between Lives®-själsregression vill jag erbjuda en så tryggt och behagligt bemötande som möjligt.

De flesta klienter hittar mig på Michael Newton Institutes hemsida under “Locate a therapist”

De som kontaktar mig vill själva uppleva det som beskrivs i Dr Newtons böcker Själarnas Resa och Själarnas öde.

När vi per telefon eller mail kommit överens om upplägget för din LBL hypnos mailar jag dig tre saker:

  1. Två blanketter som du får fylla i och maila mig. Dessa blanketter utgör de förberedelser som vi alla inom Michael Newton Institute använder enligt Dr Newtons rekommendation baserat på hans arbete under flera decennier.
  2. En faktura från min bokföringsbyrå för betalning några dagar innan din session.

Under det första samtalet eller mailkontakten förbehåller jag mig rätten att rekommendera dig ett upplägg som kan passa dig utifrån hypnosvana eller andra personliga omständigheter.

För klienter som ej upplevt hypnos eller tidigare livs regression behövs en eller flera förberedande sessioner. Det är en förutsättning att kunna uppleva tidigare liv i hypnos om det skall vara möjligt att genomföra en LBL.

Hela din session spelas in och jag e-postar en ljudfil efter avlutad session.